Äntligen ny polisdatalag

I fredags överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ny lagstiftning om personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet. En mycket välkommen proposition.

Dagens hantering av personuppgifter har stora brister, inte minst vad det gäller integriteteten, vilket även polisen själva påtalar. Samma uppgifter registreras ofta i ett flertal olika register. Det blir svårt att hålla informationen korrekt, uppdaterad och samstämmig. Samtidigt som en uråldrig teknisk utrustning inte medger att tillgången till uppgifter begränsas till de personer som behöver dem, handläggare får idag tillgång till hela register. Detta är en situation som inte är acceptabel. Regeringens förslag löser emellertid glädjande nog dessa problem.

Propositionen syftar således till att rensa upp bland reglerna och stärka skyddet för den personliga integriteten. Det görs bl.a. genom nya, tydligare gallrings-regler.

Vidare tas Stuprören i informationen bort, dvs. att rätt personer ska få relevant information. Idag får alltför många tillgång till hela register och i andra fall hindras att viktiga uppgifter delges genom "länsgränser".

Kontrollen av polisens arbete skärps även genom att både Dataninspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva tillsyn, samtidigt som polisen själva bygger upp ett strikt och avancerat system för internkontroll gällande vem som letat efter vilken uppgift och när.

Äntligen ges polisen en modernare IT-struktur. Den nya regleringen blir tydligare och heltäckande, vilket kommer att göra det betydligt lättare för polisen att tillämpa lagstiftningen och att utöva tillsyn.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018