Ja till hårdare tag. För några.

Ingen människa är förlorad bara för att den begått ett eller för den delen tio brott. Vi får aldrig ge upp hoppet om att rehabilitering kan vända en kriminell människas liv. Däremot så är det uppenbart att vissa brott kräver betydligt längre rehabilitering än vad domstolarna kan döma till idag. Dessutom måste den matematiska formeln för upptäcktsrisk, hot och hänsynslöshet ändras.

Regeringen presenterar därför idag en lagrådsremiss om straffskärpningar för riktigt grova brott, organiserade brott och till viss del återupprepade brott. Domstolarna ska t ex än mer än idag beakta om en gärning inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till person.

Den som ägnar sig åt organiserade brottslighet ska kunna räkna med längre inlåsning. Jag hoppas vi snart – dvs. regeringen - kan återkomma med än vassare förslag för att kunna komma åt brottsvinster. När det gäller vägen in i brottslighet så är det viktigt att vi även skärper straffen för stöld i butik s.k. snatteri, olagliga spel och för olovlig körning och övergrepp i rättssak. Inte för att markera mot ett enstaka brott utan för att kunna rehabilitera trasiga livsstilskriminella. Att låsa in missbrukare som kör bil olovligt för 23:e gången på någon månad är rätt meningslöst. Detta skulle underlätta för polisen att rensa upp i undervegetationen till den grova brottsligheten samt inte minst öka tryggheten för handlare, på våra gator och i trafiken.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018