Felande poliser kräver blandade repressaliser

Antalet varnade poliser ökade 2009. Polisens interna utredningsenheter planerar nyanställningar för att klara granskningen av de egna kollegorna. Tyvärr har inte ens poliser alltid det bästa omdömet. De är ju också människor och att fela är som bekant mänskligt.

Med tanke på att antalet poliser ökar så pass kraftigt är detta inte märkligt. Fler människor som kan fela helt enkelt. Å andra sidan visar redovisningen om polisens skötsamhet att dessa myndighetspersoner verkligen inte kan göra vad de vill i vårt land. Vi är tack och lov generellt sett kända för en relativt låg korruptionsgrad jämfört med andra länder. Internkontrollen är hård.

På sikt är det viktigt att poliser som gör fel kan få möta fler påföljder än idag. Detta för att komma tillrätta med fler av polisens strukturella problem. Om en polis som varit felfri i låt säga tjugofem år begår ett enda ödestigert misstag, som idag leder till avsked, så är det inte säkert att detta ökar anmälningsbenägenheten. En mer differentierade karta av åtgärder vid polisens tjänstefel är avgörande för att fler fel inom polisen skall anmälas (eller självanmälas) oavsett det är personliga eller strukturella misstag i grunden. Rikspolisstyrelsen kan förhoppningsvis snart centralisera och rent organisatoriskt ytterligare avgränsa de interna utredarna för att också den vägen än mer förstärka integriteten.

En annan utmaning i sammanhanget är att tusentals nya unga - och därmed oerfarna poliser - skapar särskilda ledningsproblem. Nya poliser måste få de bästa handledarna, några trötta eventuellt trötta polisattityder vill vi inte tanka över till kommande polisgenerationer. Här räcker enligt mina många besöka ute bland poliser inte alltid mentorerna till.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018