Minskad brottslighet med tidiga insatser

Tillsammans med mina liberala kollegor Sverker Thorén och Mathias Karlsson skriver jag i Oskarshamns-Tidningen att rätten att inte utsättas för våld är en fråga om demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter.

I artikeln lyfter vi bland annat upp att vi måste göra mer för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta vill vi göra genom att arbeta för en rättspolitik som förenar det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet. Det bästa är om ett brott aldrig begås och därför är det breda arbetet för en modern kunskapsskola, breda socialt förebyggande insatser och en arbetslinje för fler jobb så viktigt.

När en ung människa begår ett brott måste insatser sättas in direkt. Det första brottet ska vara det sista. Det inträffar aldrig att någon intagen säger att orsaken till deras tragiska liv där de skadat andra, sina familjer och sig själva beror på för tidiga och tydliga insatser. Alla vittnar om motsatsen. Ingen grep in i tid utan den kriminella identiteten fick allt starkare fäste. Därför måste vi lägga oss i när barn riskerar kriminalitet.

När unga människor hamnar snett och föräldrarna av olika skäl inte själva klarar uppdraget så måste myndigheterna kunna gripa in. För att hjälpa ungdomar i riskzonen behövs fler tidiga insatser och en tätare samverkan mellan polis, skola och socialtjänst.

Vi skriver också om en annan av vårt samhälles största utmaningar: mäns våld mot kvinnor. Vi kan aldrig acceptera att kvinnors liv begränsas av män som förföljer, hotar och misshandlar.

Eftersom de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor allt oftare överträds behövs tydligare förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser.

Vi måste bland annat öka användningen av elektronisk fotboja och i särskilt allvarliga fall ska kontaktförbudet kunna gälla en hel kommun, så kallad omvänd kommunarrest. Det är gärningsmannens rörelsefrihet som ska begränsas, inte offrets.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism