Många människors liv förpestas idag av systematisk förföljelse, så kallad stalkning. Stalkning handlar om att någon systematiskt och under lång tid utsätter offret för olika slags integritetskränkningar. Hat, hämndbegär och psykisk sjukdom kan vara drivkraften. Detta skriver jag om idag på Aftonbladet Debatt.Kvinnor utgör tre fjärdedelar av offren, och ofta är det en före detta make eller sambo som ligger bakom. Gärningsmännen lider tyvärr ingen brist på uppfinningsrikedom. Förföljelsen kan handla om telefonsamtal och sms dygnet runt, objudna besök i hemmet eller att personen öppet följer efter sitt offer så snart hon visar sig ute på stan eller är på väg till jobbet. När detta pågår vecka efter vecka, månad efter månad blir det en avancerad form av psykisk tortyr.

Drygt hälften av dem som trakasserats av en tidigare partner eller en familjemedlem har även utsatts för våld. Ju närmare relationen är, desto allvarligare är trakasserierna. Hot, skadegörelse och misshandel är verklighet för många av stalkningens offer.

Mörkertalet är stort, men studier pekar på att problemet är utbrett. Samtidigt är det få fall av stalkning som anmäls till polisen. Detta kan ha flera orsaker, såsom att offret inte vågar eller orkar gå till polisen eller att just denna brottsrubricering dyker upp först efterhand i en utredning. Av de stalkningsbrott som ändå anmäls blir endast två av tio personuppklarade.

När stalkning kriminaliserades som eget brott år 2011 (olaga förföljelse) var det en viktig reform. Nu är det dags att ta nästa steg. Folkpartiet har en sjupunktslista med åtgärder.

1. Bredda stalkningsparagrafen. Brottsbalkens bestämmelse om stalkning bör breddas så att den inkluderar fler brottstyper än i dag. Exempelvis bör också förtal, förolämpning och bedrägeribrott kunna ingå.

2. Räkna stalkning mot flera familjemedlemmar som ett enda brott. I dag måste brotten mot varje offer bedömas separat, även om det är uppenbart är de utgör ett samlat agerande från gärningsmannen. Det gör att exempelvis en man utsätter både sin exfru och de minderåriga barnen för stalkning får lägre straff än om brotten räknats ihop.

3. Modernisera bestämmelsen om ofredande. Skyddet mot trakasserier i sociala medier måste förbättras. Den lagöversyn som nu pågår behöver leda till förändringar.

4. Fler ska få elektronisk fotboja. Det är hög tid att ändra lagen så att elektronisk fotboja används i många fler fall där personer åläggs kontaktförbud. Vi är stolta över att detta är ett förslag som också ingår i Alliansens gemensamma valmanifest.

5. Utöka det skyddade området vid kontaktförbud. Folkpartiet vill också att området för kontaktförbudet ska ökas och kunna gälla en hel kommun – ett kommunalt vistelseförbud. Brottsoffrets rätt till en skyddad zon måste gå före gärningsmannens rörelsefrihet.

6. Förbättra psykiatrins insatser. När psykisk sjukdom är orsaken till ett stalkningsbeteende behöver psykiatrin ge adekvat hjälp. Det destruktiva handlandet måste brytas snabbt, både för offrets och för patientens skull.

7. Utveckla rättsväsendets brottsutredningar. När svensk polis samlas i en gemensam myndighet 2015 kan polisen samla kompetens och effektivisera arbetet med denna särskilda brottstyp.

Att utsättas för ständig förföljelse är en grov integritetskränkning. Därför behövs fler insatser för att utsatta människor ska kunna återerövra kontrollen över sitt privatliv. Stalkningens offer har rätt att förvänta sig detta.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism