Tobaksindustrin

Hat är ett starkt ord.  Men tobaksindustrins arbete att få unga människor att röka är faktiskt något jag hatar. Samtidigt är jag av åsikten att så länge cigaretter är tillåtna så skall de som säljs i Sverige vara lagliga, skattade och säljas enligt ålderskontrollsreglerna.
 
Tobaksindustrin idag är drabbad av olaglig konkurrens. Tobak säljs oskattat, kopierat ibland och till unga av mindre nogaräknade handlare. Handlare som i sin tur kan vara i klorna på organiserad brottslighet.
 
Jag blev nyligen intervjuad av Kalla Fakta, inför ett program som vad jag har förstått handlar om tobaksindustrins lobbyister och deras kontakter med politiker.

Jag har i våras - vid ett seminarium tillsammans med bl a  Skatteverket - berättat för TV4 att jag för några år sedan haft ett kort möte (45 minuter. En kopp kaffe.) med en företrädare för ett tobaksbolag, där vi just pratade om cigarettsmuggling och den omfattande illegala tobakshanteringen i Sverige. En grovt kriminell verksamhet. Kan väl läggas till att jag träffar några hundra lobbyister/företag/organisationer per år. Fack, a-kassor, vindkraft, tjänsteföretag, kärnkraft eller bilindustrin. Bara för att nämna några.

Kalla Fakta tycktes mena att detta möte var ett i strid med WHO:s tobakskonvention, närmare bestämt artikel 5.3 som handlar om att s t a t e r ska skydda sin folkhälsopolitik från påverkan från tobaksindustrin.

WHO har också tagit fram riktlinjer om vad staterna bör göra för att omsätta artikeln i praktiken. De innebär bland annat att staterna ska verka för att beslutsfattare dels bara har kontakt med tobaksindustrin när det är nödvändigt, dels att de ska vara öppna med vilka kontakter de har.

Det är alltså detta som Kalla Fakta anser att jag inte följer. Jag är dock inte s t a t en n. Jag håller inte med den tolkningen och det gör ingen annan heller. FN-konventioner saknar direkt effekt i svensk lag.  Det finns ingen direkt effekt. Men även om jag hade varit det så menar jag att jag håller mig inom riktlinjerna. Mötet var viktigt för att få kunskap för mitt arbete i justitieutskottet om den grova organiserade brottslighet som är ansvarig för en betydande andel av cigarettsmugglingen. Och jag har inte hemlighållit mötet. Jag berättade ju om det själv - för TV4.

Jag har dessutom motionerat i riksdagen om flera förslag om hur marknadsföring av tobak ska begränsas mer än idag, om att kontrollen av att handeln respekterar åldersgränserna ska skärpas och om att Sverige liksom bland andra Finland och Nya Zeeland bör sätta upp ett mål för när Sverige ska vara tobaksfritt.
 
Men än så länge är tobak lagligt. Då menar jag att det är bättre att det säljs med hög tobaksskatt av seriösa handlare som respekterar åldersgränserna, än att det säljs till tolvåringar i mörka gathörn av samma kriminella som också ägnar sig åt narkotikahandel och människohandel. Hur det ska gå till kan jag tänka mig att prata om även med lobbyister från tobaksindustrin.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism