Staten ska sköta kriminalvården

Till och från dyker frågan om privat kriminalvård upp. Inte sällan driven av säkerhetsindustrin som gärna ser nya affärsmöjligheter för sin kompetens. Nu sensast såg frågorna ut så här. Och svaren.

Hur ser ni på att delar av eller hela kriminalvården kan privatiseras, alltså läggas ut på privata aktörer?

– Det finns stort utrymme för privata utförare inom ramen för kriminalvården, allt från behandling, arbetsdrift, service, utbildning och att man har hand om driften inne på anstalter. Det ser vi gärna mer av. Men själva skalskyddet, alltså direktören ska vara anställd av kriminalvården, det är statens ansvar.

Vad är kriminalvårdens viktigaste uppgift, som du ser det?

– Den ena uppgiften är att hålla folk inlåsta eller på permission, och den andra uppgiften är att se till den som suttit i fängelse kommer ut bättre än de kom in. Fängelset ska vara en vändpunkt inte en ändpunkt.

Tittar ni på hur man arbetar med dessa frågor i andra länder?

– Vi tittar på många andra länder och har varit på flera besök. Jag har bland annat varit på privata fängelser i USA och Storbritannien, och jag har inte blivit överdrivet imponerad av det jag sett. Det är få ställen som har en så human kriminalvård som Sverige har.

Vad skulle det innebära för dem som avtjänar straff i fängelser om fler privata aktörer kom in?

– Jag tror att det är bra att det finns många som levererar tjänster till kriminalvården. Men yttersta ansvaret måste vara statligt, att spärra in en person är en del av våldsmonopolet och därför måste det styras från statligt håll. Polisen griper, åklagare utreder, domstolen dömer och kriminalvården ser till de som avtjänar straff. Men visst skulle privata aktörer också kunna hålla i nyckeln in och ut med likvärdiga resultat som idag, så det är mer en trovärdighetsfråga.
_______________________________

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018