Vilka friskolor ska läggas ned i Socialdemokraternas Sverige?


S-kongressen var intressant ur flera perspektiv. Skriver en debattartikel i NA med anledning av S-kongressen beslut om vinster i välfärden. Se nedan.Vilka friskolor ska läggas ned i Socialdemokraternas Sverige?

Ska verkligen Socialdemokraterna i Örebro bestämma vilka friskolor som ska få finnas? Oavsett om skolorna lever upp till höga kvalitetskrav och oavsett om många föräldrar vill att deras barn ska gå i just den skolan?

Socialdemokraternas svar på dessa frågor tycks vara ja. S-ledaren Stefan Löfven åkte till partiets kongress med åsikten att aå bort oseriösa aktörer i välaärdssektorn, men att värna medborgarnas rätt till valfrihet. En åsikt, jag som liberal till fullo delar.

Från regeringshåll pågår arbetet med att begränsa aktörer som inte har i välfärdssektorn att göra, men samtidigt slår vi vakt om valfriheten. Den uppskruvade tonen till trots, åkte Stefan Löfven dessvärre hem från samma kongress nertvingad i vänster- och monopoldiket.

Kompromissen i partiet var: Vi lägger oss för monopolisterna. Minska makten för medborgarna. Öka makten för politikerna. Klart är att Stefan Löfven säger en sak och det socialdemokratiska partiet en annan. I det dokument som det största oppositionspartiet antog står att läsa att "Kommunerna ska ges ett avgörande infytande vid nyetableringar" när det gäller friskolor. S-kongressen slog också fast att kommuner och landsting ska avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non-profitaktörer och därmed utesluta de vanligaste friskolorna.

För den som vill skapa en bra fristående skola betyder S-politiken givetvis ökad osäkerhet. Om rätten att driva verksamheten kan dras undan genom ett enkelt majoritetsbeslut i kommunen tvekar givetvis den som annars hade satsat.

Nog så illa är att Socialdemokraterna skapar osäkerhet för de många elever och familjer som är nöjda med sin skola i dag. När Socialdemokraterna började våndas inför valfrihetsfrågorna på 1990-talet var det inte så många individer som berördes. I dag, när partiet har bestämt att skapa denna olyckliga osäkerhet är det väldigt många individer som drabbas. Hösten 2012 fanns det i Sverige, enligt Skolverket, 2 724 fristående förskoleenheter, 697 fritidshem i enskild regi, 790 fristående grundskolor och 499 fristående gymnasieskolor.

I Örebro län är det inte mindre än var tionde grundskoleelev och var femte gymnasieelev som går i en fristående skola. Alla dessa elever och deras föräldrar har anledning att känna oro. Om den socialdemokratiska kongressens budskap blir till lagstiftning i Sverige efter valet 2014 hänger deras skolor på en skör tråd.

De viktiga utredningar som just nu arbetar, har till uppgift att minska risken för oseriösa aktörer i välfärdssektorn, öka insynen och säkra medborgarnas valmöjligheter. Detta ville också S-ledaren Löfven. Tills S-kongressen tog den åsikten ifrån honom. Min fråga till våra socialdemokratiska kollegor i länet är följande: Vilka skolor eller förskolor ska stängas i vårt län? Hur ska de barn som går i väl fungerande verksamheter förhålla sig till ert kongressbeslut?

Från regeringshåll pågår arbetet med att begränsa aktörer som inte har i välfärdssektorn att göra, men samtidigt slår vi vakt om valfriheten.

Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot för Örebro län

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism