Ett Europa utan barnaga är möjligt


Skriver i Gotlands allehanda tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson om att det fortfarande (märkligt nog) finns länder i Europa där barnaga är tillåtet. Vi vill inte ha det så.


Ett Europa utan barnaga är möjligt

En mamma ger sin 4-åriga son en kraftig örfil i en lekpark. En pappa trycker ner en trasa i munnen på sin dotter. Slag med käppar, skärp och knytnävar. Detta är en sorglig vardag för alltför många barn i Europa idag. Att slå ett barn är att utöva våld.

I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter fastslås att barn ska skyddas från alla former av våld. Denna konvention har antagits av alla 27 medlemsstater i den Europeiska Unionen. Trots det är barnaga både socialt accepterat och juridiskt tillåtet i elva av EU:s medlemsstater. I elva av EU:s medlemsstater går föräldrars frihet att uppfostra sina barn före barns rätt att inte bli slagna. Barnaga ses som en familjeangelägenhet. Detta är fullkomligt oacceptabelt. I Sverige har vi haft ett förbud mot barnaga i över 30 år. Detta har bidragit till en viktig normbildning. När barnaga inte längre accepteras av samhället blir det svårare för föräldrar och andra vuxna att rättfärdiga slag som uppfostringsmetod. Föräldrar lär sig istället att använda nya metoder att uppfostra sina barn som respekterar barnets fysiska integritet och lägger grunden för ett respektfullt föräldraskap utan kränkningar. Alla barn har rätt att växa upp utan att utsättas för våld och kränkande behandling. EU:s fundament är frihet, demokrati, och respekten för de mänskliga rättigheterna. Barns rättigheter är mänskliga rättigheter. Det är därför hög tid att EU:s medlemsstater står upp för de grundläggande rättigheter de förbundit sig till. För alla sina invånare. Även de små. För oss liberaler är det en högprioriterad fråga att samtliga av EU:s medlemsstater inför en nationell lagstiftning mot barnaga. Detta skulle sätta tryck inte minst på EU:s grannområden att förbättra barns situation. Det borde leda till att göra det självklart för alla länder som i framtiden vill ansluta sig till EU att det inte är acceptabelt med någon form av uppfostringsvåld. Det är hög tid för Europa att intensifiera sitt arbete mot barnaga. Det är hög tid att denna medeltida uppfostringsmetod förpassas till historien.

Det är hög tid att Europa blir den första region i världen där barnaga är helt förbjudet. Om Europa ska vara en sann förebild för barnens rättigheter i vår värld måste vi se till att vi själva på hemmaplan lever upp till idealen. I detta arbete kommer vi liberaler och Sverige att fortsatt vara en ständig blåslampa. Ett Europa utan barnaga är möjligt.

Birgitta Ohlsson (FP) EU- och demokratiminister

Johan Pehrson (FP) Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018