Signalspaning mot tänkbara terrorattacker

Att försvara demokratin är en av den svenska säkerhetspolisens huvuduppgifter. Det finns uppenbara hot mot vårt öppna samhälle. Därför har regeringen och Socialdemokraterna föreslagit att även Säpo ska få inrikta signalspaning mot t ex terrorism. Detta är en del i arbetet för att förebygga och förhindra ytterligare terrorangrepp mot vårt land eller de värden vi vill arbeta för. Självklart är annat förebyggande arbete mot extremism i både Sverige och andra länder på lång sikt minst lika viktigt.

I den bästa av världar skulle inte Säpo behöva signalspana. Verksamheten har dock pågått under årtionden, men alltför oreglerat. Nu har vi stärkt lagstiftningen kring integritetsskyddet för att verksamheten ska kunna accepteras.

Läs mer i Nerikes Allehanda.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018