Drogtesta polisen?

Den svenska narkotikapolisföreningen vill öka användningen av drogtester. Också inom polisen. Drivkrafterna är goda. Det handlar om att upptäcka narkotikamissbruk i tid för att kunna erbjuda behandling, förebygga olycksfall, minska frånvaro och ohälsa samt inte minst motverka kriminalitet inom polisen.

Polisfacket sägs vara positiva, personalansvariga inom Polisen likaså. Därmed finns goda förutsättningar att man kommer överens om detta i sina avtal.

Det är viktigt att vi ställer krav på kvalitetssäkrade metoder vid narkotikatestning i arbetslivet. Dessutom att alla insatser vägs av mot rätten till personlig integritet.

Regeringen bereder utredningen om integritet i arbetslivet som delvis gäller denna fråga. Om det skall vara generella drogtester så känner jag viss tveksam. Kanske skall vi börja med poliser som i yttre tjänst som bär vapen. Kraven på drogtester för hittegodsavdelningen kanske är mindre brådskande. Eller för passhanteringen. En drogpolicy behövs dock överallt.

”En drogpolicy är alltid kopplad till ett åtgärdsprogram. Det är mycket som talar för att det är hög tid för polisen att införa drogtester enligt den vanligaste modellen, vid nyanställning, incidentbaserat och slumpmässigt uttag. Det finns infört för anställda inom försvaret, tullen och kriminalvården. Listan är lång på andra branscher som tillämpar drogtester. Det är särskilt där man har ett ansvar för samhällsskydd och säkerhet som man ser det viktigt med möjligheten till en tidig upptäckt. ”Det är så långt lätt att hålla med narkotikapoliserna själva.

När Arbetsdomstolens hittills prövat frågan har det oftast gällt varit med arbetsgivarens utgångspunkt att i med sin arbetsledningsrätt kunna kräva drogtester av sina anställda. Frågan har då avgjorts om åtgärden är motiverbar av just säkerhetsskäl och intrånget i den personliga integriteten på olika sätt minimerats. Detta bör vara fallet även fortsättningsvis, men vill facket som företräder i stort sett alla polisutbildade är med på drogtester, så är det svårt att vara emot.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018