Brottslighet - allas ansvar

Den verkliga lösningen på Malmös problem består i att återupprätta förtroendet för skolans möjligheter att ge unga chansen till utbildning och arbete. Därtill måste segregationen minska och utanförskapet brytas. Det handlar om hela samhällsstrukturen; kommunikationer, stadsplanering, välfärd och tillväxt.

Men det krävs också mer kortsiktiga och handgripliga åtgärder, inklusive ny lagstiftning.

Torsdag 9 februari presenterade jag och Allan Widman, också riksdagsledamot (FP) en rapport i Malmö om vikten av att alla tar sitt ansvar för att förhindra och bekämpa brottslighet.

Här är punkterna i rapporten:

1. Föräldrar ska vara skyldiga att medverka vid socialtjänstens utredningar samt vara skyldiga att närvara vid sina barns rättegång.
2. De numera obligatoriska sociala insatsgrupperna bör ges ökade befogenheter och ska även kunna arbeta med barn under femton år.
3. Grov brottslighet bör leda till tvingande sociala insatser för omyndiga lagöverträdare. Om barnet inte är straffmyndigt ska föräldrar inte kunna motsätta sig insats.
4. Pröva domstolar för unga med anpassad processordning. Tidiga och tydliga reaktioner centralt.
5. Inför helgavskiljning som påföljd vid sidan av ungdomsvård och ungdomstjänst för unga som begår brott.
6. Skärp straffet för grovt vapenbrott. Det handlar både om prevention och att polisen ska få tillgång till hemliga tvångsmedel.
7. Förvärv och innehav av effektbegränsade vapen ska anmälas till polisen.
8. Ny vapenamnesti bör genomföras snarast.
9. Bilda en skånsk samordningsgrupp mot illegala vapen. Den bör bestå av samtliga berörda myndigheter som Tullen, Kriminalvården, Polisen och Kustbevakningen.
10. Tullen vid Öresundsbron och färjelägena i Skåne bör förstärkas.
11. Den organiserade brottsligheten ska punktmarkeras av lokala och statliga myndigheter. Det gäller allt ifrån skatter av avgifter till bygglov och bidrag.
12. Lagstiftningen gällande kameraövervakning på allmän plats bör snarast ses över. Möjligheterna att övervaka platser där många brott begås måste öka.
13. Orsakerna till att utländska medborgare som begår grova brott ofta inte utvisas bör utredas och lagstiftningen ses över.
14. Avhopparverksamheten måste stärkas och vittnesskyddet byggas ut.
15. Regeringen bör snarast lämna förslag till riksdagen om tillåtelse för polisen att använda brottsprovokation ifråga om misstänkt grov brottslighet.

Sydsvenskan har skrivit om det och Sveriges Radio Malmöhus har gjort ett inslag.

Kommentarer

Claes sa…
Bara en reflektion angående händelserna i Malmö.

Vi ser nu hur Malmö lånar in poliser från länen runtomkring eftersom man inte har den uthållighet som krävs vid särskilda händelser.

Hur påverkas de områdena som man plockat poliser ifrån? För inte finns det väl poliser som sitter i fikarummet och väntar på uppdrag?

Vad händer om nu något allvarligt händer i just det länet som nu består av kanske bara halva ordinarie styrka? Vem kallar man in då? Vem gör prioriteringarna?

Det känns som man arbetar väldigt kortsiktigt inom polisen. Var finns planen som borde finnas vid en större långvarig kris i samhället (som vi nu ser i Malmö)?

Har inte polisen en krisberedskap likt övriga myndigheter i Sverige?

Beredskapspolisen - vad hände med den? Har man verkligen råd att inte utnyttja samtliga resurser i sådana extrema situationer vi har nu?

Att man nu nått målet om 20000 poliser har uppenbarligen inte gett den utdelning man trodde.

Jag försöker bara förstå hur beslutsfattarna resonerar i dessa frågor.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018