Skärpta vapenlagar ett måste

Den senaste veckan har vi sett våldet eskalera i Malmö i form av dödsskjutningar. Det återstår att se vad som ligger bakom dessa incidenter, men det är tydligt att det springer runt personer med skjutvapen på allmän plats, vilket är ett hot mot invånarna. I Folkpartiet har vi länge jobbat för att höja straffen för vapeninnehav. Det är ju ingen som går runt med ett vapen på offentliga platser utan att ha ett syfte med detta. I många fall handlar det om grova kriminella som bär vapen för att hota andra människor eller för att skydda sin egen kriminella verksamhet. Det behövs flera åtgärder för att mota den grova organiserade brottsligheten. Jag vill se en nationell operativ enhet för just detta. Även uppgraderade sociala insatsgrupper för att strypa tillförseln av unga till denna brottslighet, ökade inslag av provokativa åtgärder och eventuellt ytterligare skärpningar av förverkandereglerna för brottsvinster. Den grova organiserade brottsligheten är cynisk och brutal till sin natur och lämnar offer efter sig. Inga silkesvantar i världen kan mota den grova brottsligheten därför behövs åtgärder. På lång sikt är givetvis det viktigaste att se till att unga människor inte rekryteras till den organiserade brottsligheten och då handlar det om att skapa förutsättningar för ungdomarna att få en bra framtid. Det handlar om skola, jobb och sociala insatser.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018