Bra med skärpta vapenlagar - men straffen för vapenbrott måste bli längre

Idag lämnade regeringen en remiss till Lagrådet om skärpningar i vapenlagstiftningen. Att bära vapen på en skola eller på allmän plats ska betraktas som extra allvarligt och bedömas som grovt vapenbrott som ger fängelse i minst sex månader. Regeringens förslag betyder att fler fall kommer att räknas som grovt vapenbrott. Förslagen ska också förhindra att skjutvapen kommer till brottslig användning och att olämpliga personer får tillgång till vapen.

Jag är nöjd med förslagen, med tanke på underlaget. Vi ser gärna skärpta straff för grovt vapenbrott. Människor som ägnar sig åt den typen av brott måste få en högre riskpremie för sin verksamhet. Det är också positivt att polisen kan avlyssna personer som misstänks för grova vapenbrott. Det är helt nödvändigt. De här vapnen används för att döda andra människor.

Justitieminister Beatrice Ask har aviserat en ny utredning som ska titta på straffskalorna. Jag ser gärna att det går snabbt. I bästa fall bör det gå på ett år. Det är otillständigt att straffen för grova vapenbrott är så korta.

I mars kommer Beatrice Ask att presentera hela lagförslaget. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012. Läs mer om dem här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018