Utnyttjad arbetskraft. Eller snarare brottsoffer.

Med öppnare gränser så riskerar vi att se hur enskilda utnyttjas av mindre lyckade personer. Öppenhet genom EU/EES eller för den del arbetskraftsinvandring från s k tredjeland är positivt. Dessvärre finns det bedragare i alla brancher - och människor kan komma att utnyttjas eller direkt utsättas för brott genom te x bedrägeri.

Mest utsatta är personer som arbetar här utan att ha rätt till det. Dessa personer har om det utsätts för brott i allmänhet eller i avtalsförhållandet med en "arbetsgivare" höga trösklar för att gå till polis eller andra myndighter. Detta faktum är extremt svårt att råda bot på.


Arbetsmiljverket, facket, polisen, skatteverket och migrationsverket har alla ett ansvar att se till att regler följs. Jag utesluter inte att vi straffrättsligt ser över reglerna för att lättare komma åt personer som i praktiken ägnar sig åt människohandel eller bedrägerier. Inte sällan i kombination med olaga hot och utpressning.


Diskuterade detta i P1 imorse.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018