Infiltratörer

Polisen kamp mot grov brottslighet är ingen tebjudning. Hänsynslösheten bland de kriminella är totalt. Mord är vardag för de värsta grupperingarna. Olika straffprocessuella tvångsmedel med höga krav på rättsäkerhet är inte alltid effektiva i kampen mot de grova kriminellas verksamhet. Det senare är vad avser Säkerhetspolisen än mer tydligt. När målet med verksamhet är ideologiskt eller religiöst snarare än pengar är slutenheten än mer påtaglig.

Därför krävs andra spaningsåtgärder eller så kallade hemliga spaningsmetoder. Hit hör ett strukturerat användande av informatörer och nyttjandet av infiltratörer. Det senare rätt nyligen
uppmuntrat genom lagstiftningen om kvalificerade skyddsidentiteter. Detta debatterade jag i SVT härom morgonen.

All informationsinhämtning är central för att polisen ska kunna förhindra och utreda brott. Användandet av just infiltratörer eller informatörer är i vissa fall det enda sättet för polisen att få informa­tion om den kvalificerade, organiserade och grova brottsligheten. Det behövs dock mer
av lagstiftning för att öka rättssäkerheten. Behovet av att dessa metoder i större utsträckning bör regleras i lag framfördes också av JO i ett utlåtande häromdagen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018