Krafttag mot våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Det handlar över hela skalan att just kvinnor blir berövade sin frihet, trygghet och i värsta fall sitt liv. Även om det förekommer i andra nära relationer är det inte orimligt att särskilt fokusera på den negativa dynamiken där en man förtrycker just en kvinna.
Folkpartiet har jobbat med dessa frågor i många år. Nu i regeringsställning har området prioriterats rättslig när vi förhandlat mellan partierna inför t ex valmanifest. Nyamko Sabuni, jag och andra i duckar inte i frågorna. Att det är viktigt för hela regeringen manifesterades genom statsministerns s k jultal idag.
Låt mig bara här kort nämna några saker som vi gjort eller gör. Även om mer behöver göras.

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott under förra mandatperioden
Förbättrat skydd mot stalkning fr o m oktober 2011
Fridskränkningsutredning ska utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
Tvångsäktenskapsutredning ska föreslå åtgärder för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap
Straffprocessutredning ska bl.a. överväga hur stödpersoners och åklagares roll i förhållande till målsägandens behov kan utvecklas
Utredning om våld i anknytningsärenden
Socialnämndens ansvar för stöd och hjälp till utsatta tydliggjordes 2007
Haveriutredning fr o m 1 januari 2012 när en kvinna eller man avlidit med anledning av brott av närstående
Fr o m 1 maj 2011 förtydligad ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun när en enskild måste flytta på grund av hot eller våld
För att vi ska kunna göra mer av rätt saker behöver vi veta hur stort samhällsproblemet är. Den senaste breda undersökningen och kartläggningen av relationsnära våld är i dag tio år gammal. Det skapar frågor om statistiken vad gäller våldets utbredning och behoven av att bekämpa det. Därför vill vi inleda arbetet med en ny nationell kartläggning av utbredningen av våld i nära relationer. På så sätt kan vi få en bättre bild av problemet och kan bättre bekämpa det.
Men oavsett vad denna kommer fram till måste bli bättre på samordning och samverkan. Alliansregeringen har under senare år fått på plats mer av resurser och verktyg för att bekämpa relationsnära våld. Detta för både förstärkt forskning och förebyggande arbete, skärpta straff och möjligheter för polis och rättsväsende. Det är nu hög tid att allt detta börjar ge resultat. Därför ska regeringen kalla samman berörda myndigheter och aktörer. Från polis och åklagare till Socialstyrelsen och vården. Kraftsamlingen ska ske på samma sätt som samlingen för att bekämpa organiserad brottslighet.
Personligen vill jag inte heller utesluta skärpta straff för våldsverkarna även om jag i regel tror att det förebyggande arbetet på sikt är mest effektivt.

Kommentarer

Lakritsbiten sa…
Det finns ju en juridisk definition på "stöld" respektive "upphovsrättsbrott". Dessa vill du definiera om, och det kan du ju få på din blogg. Men lite jobbigt om du ska dra hela valsen varje gång det ska debatteras. Om jag vill definiera om "våldtäkt" så kan jag blogga om det, men samhället blir inte bättre för det.
Anonym sa…
Våld i nära relationer förekommer oavsett kön och sexuell läggning. Det är bekymmersamt att FP lagt sig till med vänsterfeministernas ideologi och förklaringsmodeller. Det kan bara bero på en enda sak och det är att vara populistisk.
Läs gärna bloggen GenusNytt för att få andra intryck.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018