Säpo och signalspaning

Folkpartiet liberalerna har tillsammans med övriga regeringen och Socialdemokraterna kommit överens om att svensk säkerhetspolis och rikskriminalpolis ska kunna ges möjlighet att inrikta signalspaning. Det är viktigt att frågor för vår nationella trygghet och för att ytterst skydda demokratin nås med breda uppgörelser över blockgränsen. Därför är vi nu överens med Socialdemokraterna om inriktningen för den kommande propositionen. Det handlar om att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga och för­hindra terrorism och/eller sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Utgångspunkterna är departementsskrivelsen om just signalspaning som vi remitterade förra veckan. I korthet innebär för­slaget att FRA kommer att utföra signalspaningen efter tillstånd från Försvarsunder­rättelse­domstolen i enlighet med de syften som redan idag anges i signalspaningslagen. Sådana syften är t.ex. att kartlägga strategiska förhållanden avseende interna­tionell ter­rorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.
Lagförslaget i detalj, kommer att utformas med beaktande av re­missynpunkterna. Det är viktigt att redan nu understryka att detta innebär en mini­malistisk lösning för att ge inte minst terroristbekämpande myndigheter tillgång till de uppgifter som bedöms nödvändiga. Den enda lagändring som föreslås är att Säpo och RKP läggs till bland de myndigheter som tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelse­verksamhet enligt det regel­verk som gäller redan idag.
Jag välkomnar också vår gemensamma överenskommelse om att tillsätta en parlamentarisk integritetskommission. Bakgrunden är bland annat att teknikutvecklingen har lett till nya och utvecklade kommunikationsformer mellan bl.a. enskilda och företag. Det har lett till nya utmaningar för integritetsskyddet. Kommissionen ska ha ett tydligt individperspektiv och beakta olika former integritetsaspekter, bl.a. sådana som kan förekomma inom sociala medier, privata företag och förvaltningsmyndigheter.

Kommentarer

rydan sa…
Folkpartiet LIBERALERNA. Jo just, ni kan ta bort "liberalerna" ur namnet nu. Polisstat känns inte särskilt liberalt enligt min mening.

Nu kan alltså vem som helst få ut information om vem som helst genom att stoppa åt nån avdankad polis en 1000-lapp. Det var ju illa nog med FRA, men nu är det ju katastrof.

Innan du säger att systemet inte kommer läcka information vill jag påminna om ett annat system som inte skulle göra det, nämligen trängselkamerorna. Tog väl inte ens en månad innan en socialdemokratisk kommunpolitiker i Eskilstuna höll på att förlora sin plats i och med att man genom läckta trängselkamerabilder kunde visa att han tillbringade de flesta nätterna i Stockholm och därmed inte borde få vara skriven i Eskilstuna.

Så, då vill jag bara avsluta med att fråga vad nästa planerade steg är hos er LIBERALER. En sexuddig stjärna i passet på oliktänkande eller?

/Patrik Rydberg

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018