Skall fler utländska brottslingar utvisas?

S i Malmö vill visa ut fler utlänningar. Är detta rimligt? Det finns hårt belastade området i våra storstäder. Utanförskapet och utsattheten för brott är omfattande. De sociala problemen sammantaget är inte sällan massiva. Lösningen på detta är skola, jobb, integration, föräldraransvar, massiva sociala insatser. Plus en rejäl närvaro från polisen. Då kan kriminella som ”förgiftar” ett område med sina brottslighet gripas, dömas och fängslas. Dessutom ska de kunna utvisas. Jag menar att Ilmar Reepalu (S) har en poäng när han vill se fler utvisade kriminella.

Idag är praxis lite klen. För många personer kan hävda "anknytning" vid ganska grova brott. Inte sällan begärs nåd på just denna grund. Det förekommer således att personer får en mildare påföljd med hänvisning till att detta kombineras med utvisning. Men sedan får den dömde nåd och får trots allt stanna.

Om en utländsk medborgare begår brott i Sverige idag är det upp till åklagaren att ta upp frågan om utvisning. Detta är en otillfredsställande och rättsosäker ordning. Vid grövre brott, eller när det handlar om återfallsförbrytare, borde prövning av utvisningsfrågan vara obligatorisk vid rättegången.

Vid allvarliga brott bör huvudregeln vara att utländska medborgare ska dömas till utvisning. Så är det inte idag. I de flesta fall av grov brottslighet utvisas endast en minoritet av de icke-svenska brottslingarna.

Utvisning bör vara huvudregel vid grova brott som begås av utländska medborgare. Därför krävs en reformering av regelverket. En skärpning av reglerna för utvisning av utländska medborgare på grund av brott skulle sannolikt ha en preventiv effekt.

Det bör dessutom vara obligatoriskt för domstol att pröva utvisning när en utländsk medborgare döms för grövre eller upprepade brott, men en individuell prövning ska alltid ske.

Kommentarer

Viggen 37 sa…
Ett mycket bra förslag, som jag som medborgare inbillade mig var självklart redan idag!
Att detta inte redan idag är praxis är ett mycket dåligt betyg till våra politiker. Denna typ av obefintlig handlingskraft från samhället gör till slut att partier som SD får fäste. När medborgare känner sig maktlösa och rädda får samhället stora problem, där är vi idag. Att vara ett samhälle som hjälper andra människor i nöd och som står för jämlikhet behöver inte innebära att man inte förväntar sig motprestationer i form av integrering och ansvar för sina handlingar.
Anders L.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018