Snabbare narkotikaklassning. Utgå från effekt inte exakt atom.

Sverige fylls ständigt på med nya droger. Cyniska personer använder bl a internet för att sälja allt de kan med en drogande effekt inte minst till ungdomar.

Vi är i Sverige alltför fokuserade på en detaljerade lista över narkotikaklassade preparat. Lagstiftningen borde istället vara inriktad på att förbjuda substanser utifrån deras effekter, inte beroende på deras exakta kemiska uppbyggnad. De som känner behov av att inneha vissa substanser kan få tillstånd i förhand.

Så fort ett visst preparat eller en substans narkotikaklassats sätts det igång försök att kringgå lagstiftningen för att hitta en ny formel eller substans som inte är kriminell att sälja men har en liknande drogeffekt.

4-metylmetkatinon, s k mefedron, som är en substans som på kort tid ökat kraftigt, har i dagarna kommit att narkotikaklassats. Det är en syntetisk centralstimulerande drog och kan jämföras med ecstasy, den kan ge biverkningar som yrsel, psykoser och medvetslöshet.
Nyligen släpptes en man fri som suttit häktad - och som själv erkänt grovt narkotikabrott - sedan det visat sig att i det kilo amfetamin han hade i kylskåpet hemma så hade en väteatom i drogen ersatts med en fluoratom. Provocerande dålig lagstiftning! Gissar personerna som tillverkat detta parti nu letar efter en ny atom att byta ut.

Nu senast har myndigheterna ansökt om att få ”nätdrogen spice” narkotikaklassad. Spice säljs idag som ett lagligt substitut till marijuana på internet. Spice utgörs av växtdelar som sprejats med syntetiska cannabinoider och skadorna om man röker detta kan bli omfattande.

Folkpartiet arbetar hårt för att att utredningen ”Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.”, SOU 2008:120, ska omsättas i skarp lagstiftning. Remisstiden har nyligen gått ut.

Utredningen är tyvärr inte inne på att ändra själva reglering för att snabbare och enklare kunna narkotika klassa kemikalier, inte ens interimistiskt. Det skulle kunna underlätta t ex beslag vi själva distributören.Rättsäkerheten sägas stå i vägen.

Följande skrivs i utredningen, s 35-36: ”Ett grundläggande krav är rättssäkerheten. Det ska vara förutsebart vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Detta anser utredningen vara ett grundläggande och oeftergivligt krav.” … ”De substanser som nu är förklarade som narkotika eller hälsofarliga varor är i princip uttömmande uppräknade. Det är därför förutsebart vilka ämnen som det är straffbart att hantera. Det system som nu finns såvitt avser narkotika och hälsofarliga varor uppfyller därför enligt utredningens uppfattning väl kraven på rättssäkerhet. ”

Jag känner dock faktiskt ingen som har sådana preparat hemma av en slump - eller ev annat skäl heller. En något flyttad bevisbörda borde kunna övervägas. Verkligheten är brutal mot de ungdomar som kanske hinner gå ner sig i drogmissbruk till följd av att byråkratin rör sig för långsamt. Det är dock välkommet att utredningen föreslår att en lag om individuella skyddsomhändertaganden av icke kontrollerade missbrukssubstanser införs till skydd för enskildas liv och hälsa, mot skador av sådana varor som regeringen kan antas komma att förklara som narkotika eller hälsofarlig vara. Detta kan försvåra bruket hos den enskilde även om den cyniskt pumpar ut substansen på marknaden kan fortsätta helt fritt.

Kommentarer

"Lagstiftningen borde istället vara inriktad på att förbjuda substanser utifrån deras effekter, inte beroende på deras exakta kemiska uppbyggnad."

Så du är för ett alkoholförbud då? Eller vilka effekter förutom rus, skador (på den egna kroppen och vad brukare utsätter andra för) och beroende är det du vill ta i beaktande vid förbud?
Nej. Det borde inte vara så svårt. Effekterna av kända narkotikaklassade substanser får rimligen utgöra en utgångspunkt. Gränsdragningsproblem, ja självklart.
dodzich sa…
Mycket dumma poänger. Du vill alltså att både alkohol och tobak ska vara förbjudet?

Och att spice kan ge omfattande skador, vad grundar du det på?

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018