Rosengård kräver nationell samling

Nyligen framfördes tankar från ledande moderater om utegångsförbud och besöksförbud i Herrgården, den mest utsatta delen av området Rosengård i Malmö. Förslag vi hört tidigare. Brandkår, ambulans och polis har sedan en tid börjat abdikera. Ut går majoritetssamhällets värderingar, in går andra mer grumliga värderingar. Redan utsatta människor lämnas i sticket och erbjuds sämre skydd för liv och hälsa. Våldet riskerar att bli norm.
Det är lätt att förstå desperationen från politiker lokalt. Men förslaget känns inte stå i proportion - att införa restriktioner mot hundratals personer när det rimligen är ett mindre antal som eldar, kastar sten och ställer till oroligheter.

Det som krävs är istället lagändringar som gör det möjligt att gripa in också mot de under 15 år som medverkar till oroligheterna. De som förstör för andra, de som ägnar sig åt våldsromantik, de ska känna att livet blir jobbigare på våldets väg. Nya tvångsåtgärder för socialtjänsten måste utvecklas. T ex utegångsförbud för kända våldsverkare – inte för alla. Och så klart - resurser till allt vettigt förebyggande man kan komma på måste prioriteras. Kostnaden att fortsätta ducka är dock än större.

Polisen måste fundera på om det inte är en nationell angelägenhet att sätta stopp för våldet i Rosengård. En nationell samling med poliser för hela landet borde kunna diskuteras. "En snut i varje knut" känns inte omotiverat med tanke på utvecklingen. Det skulle kunna vara en uppvärmning inför höstens stora nationella satsning mot ungdomsbrott. Matcha gärna med offensiva ungdomsprojekt så det finna än mer bra saker att göra.

Fortsätter läget förvärras kan annars en lång het sommar leda till att oroligheterna sprider sig över landet. En nationell satsning för Rosengård för att stoppa minoriteten våldsverkare kan visa sig som en god investering. Annars riskerar våldsverkarna inspirera andra unga i motsvarande områden över hela landet. I Landskrona, Tensta och Kristianstad har redan uttryckningspersonal utsatts för våld. När skolorna stänger om en månad ökar hopplösheten för många, andra blir än mer övergivna eftersom deras enda fasta punkt tar lov och finns inte en motkraft kan bränderna snabbt sprida sig utanför Rosengård. Den nu bildade "Herrgårdsgruppen" kan vara med i ledningen för en nationell satsning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018