fredag 16 maj 2014

EU måste få ett slut på sexhandeln

Handeln med människors kroppar är en skamfläck för hela europasamarbetet vars fundament är mänskliga rättigheter. Vi behöver ett europeiskt FBI, en europeisk åklagarmyndighet och att EU inför harmoniserad lagstiftning som kriminaliserar sexköp.

Om detta skriver jag tillsammans med Jasenko Selimovic, tredje namn på folkpartiets EP-lista.

 

Inga kommentarer: