Debatt i kammaren om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Igår debatterade jag i kammaren regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Förslaget innebär bland annat:
  • Att nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.
  • Att det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonvention.
  • Tydligare regler införs om krigsförbrytelser. Maxstraffet för krigsförbrytelser av normalgraden höjs också, från fyra till sex års fängelse.
  • En militär eller civil förman ska anses vara gärningsman om han eller hon inte gjort vad som varit möjligt för att hindra underlydande från att begå något av de här brotten.
  • Brotten folkmord, brott mot mänskligheten och grov krigsförbrytelse ska inte kunna bli preskriberade. Det ska också gälla försök till dessa brott. Att ett brott preskriberas betyder att ingen längre kan dömas för det.
  • Svensk domstol ska kunna döma i mål som gäller dessa brott oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Det kallas universell jurisdiktion.
  • Reglerna ska börja gälla den 1 juli 2014. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.


I mitt anförande uttryckte jag min glädje, som liberal och företrädare för Folkpartiet liberalerna, glädje över att vi har denna lagstiftning på bordet i riksdagen. Det är ett bevis för hur vi i olika internationella sammanhang driver den internationella rätten framåt.

För oss liberaler är det självklart att jobba på internationell nivå och att delta i arbetet med att utveckla en internationell rättsordning som bland annat - som i det här fallet - ska se till att vi inte skapar några trygga platser för folkmördare, despoter och allsköns galningar som ägnar sig åt att ta livet av folk och förstöra både nationers och generationers framtid.

Det är viktigt att man driver det på absolut internationell nivå, som vi nu gör. För nu får det effekt - det blir direkt svensk lag. Genom detta kommer vi mycket lättare kunna döma mördare som försöker gömma sig i Sverige och som har brutit mot Romstadgan. Det är utmärkt.

I debatten om tortyr ser vi för Folkpartiet liberalernas del gärna att utredningen kommer fram till att vi får ett specifikt brott om detta. Det är klart att människor inte kan ägna sig åt att tortera folk och komma undan straff i Sverige. Som medlem i Amnesty International tycker jag att det är ganska lätt att stå bakom tanken att det underlättar att vi markerar att det finns en samlad paragraf för att tortyr ska vara straffbart, eftersom det finns med i internationella avtal och i internationell rätt. Hur det ska se ut får vi dock återkomma till när utredningen efter dessa direktiv är klar.

Det en glädjens dag för oss som tror på internationellt samarbete. Det här är ett steg framåt. Samtidigt känns det lite speciellt att detta diskuteras i kammaren i dag, dagen efter Europaparlamentsvalet. Det blir trots allt lite av ett bakslag för oss som tror på just mänskliga rättigheter, öppenhet och tolerans när allsköns protektionister, isolationister, rasister och hatare i största allmänhet har gjort skrämmande stora framsteg runt om i Europa, där människor väljer att återigen rösta fram personer som tänker rulla i gång cementblandarna och bygga murar. När jag vaknade imorse var det i ljuset av en morgon när otäcka krafter försöker ta greppet över Europa.

Låt oss därför se till att vi fortsätter på den här vägen med avtal, där vi främjar mänskliga rättigheter och sätter stopp för de mörka krafter som vill driva Europa och världen tillbaka till medeltiden.

Här kan du se debatten i sin helhet.
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism