EU behöver bättre kunna skydda våra rättigheter

Europa, ja världen, har de senaste åren gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I Europa har detta gjort att medlemstaternas ekonomi idag granskas mer än tidigare. Detsamma måste gälla för mänskliga rättigheter!

Jag skriver i ETC Örebro om hur vi i Folkpartiet tycker att det är rimligt att vi inför sanktioner som frysning av utbetalningar av EU-medel och använder möjligheten att i dra in rösträtten i rådet för de länder som kränker mänskliga rättigheter.

Vi måste komma ihåg att ingen generation är immun mot fascism och demokrati är något vi inte kan ta för givet. Kampen för mänskliga rättigheter pågår över hela världen och inte ens i Europa kan de tas för givna. Tvärtom ser vi allt för ofta hur minoriteter i hela Europa utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott. Romerna är den grupp i Europa som är mest utsatt.

I EU-länder såsom Ungern och Rumänien ses romer som andra klassens medborgare. De utsätts för rasism, diskriminering och våld och politiska partier uttrycker öppet hat gentemot romer. Romerna förvägras utbildning, hälsovård och arbete. Många romska barn växer upp i förhållanden som mer liknar en soptipp än ett hem. Situationen är för många romer så akut att fattigdomen driver dem från deras hem och familjer till andra EU-länder för att tigga pengar på våra gator.

Läs gärna artikeln i sin helhet här.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval