Stalkning är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem


Att utsättas för systematisk förföljelse – stalkning – förgiftar en människas tillvaro. Stalkning drabbar många enskilda personer varje år. Det är ett förödande brott och ett stort samhällsproblem.

Folkpartiet har i regeringen varit pådrivande för en rad reformer för att stärka skyddet mot stalkning och andra former av trakasserier mot enskilda. Den 1 oktober 2011 infördes stalkning som ett eget brott. Vidare har regeringen kriminaliserat kränkande fotografering och lagt fram lagförslag som ger enskilda personer en starkare ställning i ärekränkningsmål. Detta är viktigt för stalkningsoffer, eftersom den som utsätter en person för förföljelse också ofta angriper personen verbalt. Regeringen föreslår att kravet på ”särskilda skäl” för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort så att åklagare och Justitiekanslern lättare kommer att kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.

Dessa är viktiga reformer för att komma åt dem som ägnar sig åt stalkning. Skyddet för brottsoffrens integritet har förbättrats på flera sätt. Men den lagstiftning som finns på området måste bli ännu mer heltäckande.

Därför presenterar jag idag, måndagen den 16 december, rapporten Förbättra skyddet mot stalkning, där följande föreslås:


·         Utvidga stalkningsparagrafen.
·         Räkna stalkning mot flera närstående som
 ett enda brott.
·         Stärk kontaktförbudet och utvidga
 det skyddade området.
·         Utöka användningen av elektronisk fotboja.
·         Modernisera bestämmelsen om ofredande.
·         Stärk polisens arbete mot stalkning.
·         Förbättra psykiatrins insatser.

I det öppna samhället måste vi vara tydliga med att det är förföljarens levnadsutrymme som måste begränsas, inte den förföljdas. När Folkpartiet liberalerna drev igenom lagen mot stalkning var detta vår ledstjärna. Samhället i allmänhet och staten i synnerhet måste stå på de förföljdas sida.

Om detta skriver jag i dag på Expressen. Läs gärna artikeln här.

Rapporten går att läsa i sin helhet här: http://www.folkpartiet.se/stalkning

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval