Budgetbråk?

S, SD, MP och V vill idag bryta upp budgetbeslutet i efterhand och ändra beslutet om höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt. Det innebär att drygt en miljon löntagare får högre skatt än vad som beslutades av riksdagen den 20/11. Det innebär också att S, MP och V nu ger SD ett historiskt budgetinflytande.

Det har, under ramverkets snart 20-åriga historia, aldrig hänt att riksdagen i efterhand ändrat en del av budgeten på detta sätt. I riksdagsordningen (5 kap. 12 §) regleras att beslut om utgifter och inkomster ska fattas genom ett enda beslut. Detta beslut fattades den 20/11. När många andra länder väljer att förstärka sina budgetprocesser vill S urholka den ordning som tjänat Sverige väl i snart 20 år.

Riksdagsordningen och praxis är brett förankrade över parti-och blockgränser. Det vore särskilt olyckligt att göra avsteg från detta med någon rösts övervikt.

Rättsutredningen som talmannen beställt säger att övervägande skäl talar för att det framlagda yrkandet måste anses strida mot 5 kap. 12 § riksdagsordningen. Om talmannen finner att förslaget strider mot riksdagsordningen är han skyldig att enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen vägra ställa proposition på ett yrkande om bifall till finansutskottets förslag.

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Liberalt vägval

Brottsligheten fräter sönder samhällskontraktet