Solidaritet, arbete och bildning - på besök i Kumla


Att vara ute och träffa människor är det absolut roligast i uppdraget som politiker. Igår hade jag tillsammans med vår gruppledare i Kumla, Christina Örjnebjär, möjlighet att göra bra besök med liberal prägel.

Solidaritet, arbete till alla och bildning var temat för de tre besöken.

Det första besöket var på Frejgården där vi togs emot av ansvarige Mathias Nordin. Kumla kommun är en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare.

Frejgården startades våren 2010 och den första ungdomen flyttade in den 17 maj samma år. Frejgården har 12 platser för pojkar i åldern 15-18 år där några är asylsökande och några har fått uppehållstillstånd. 3 av platserna är alltid tillgängliga för asylsökande. De flesta pojkarna är från Afghanistan och Somalia.

Målet med verksamheten är att ungdomarna ska få ett tryggt bemötande. Allt eftersom ungdomarna utvecklas börjar förberedelserna för att kunna flytta ut från boendet till en träningslägenhet eller utslusslägenhet. Hösten 2011 riktade socialstyrelsen kritik mot Kumla kommun och Frejgården. En turbulent tid följde med stor personalomsättning men 2012 ansåg socialstyrelsen att boendet uppfyllde alla krav och man avslutade ärendet.

Därefter var vi till ICA-profilen som fått pris som den företagare som betytt mest för funktionshindrade i Kumla. Ulf Danielsson anställer (eller ställer upp med praktikplatser) för människor med  funktionshinder eller som av andra skäl står långt från arbetsmarknaden

Ulf Danielsson ”har betytt väldigt mycket då han dels har anställt mycket personal med funktionshinder och han är med och arrangerar mycket i deras verksamheter. Han är en man med ett gott hjärta, säger Anneli Nilsson på Kumla Promotion” (Citat från Kumlanytt)

Eftermiddagen toppades upp med ett besök på Kumlas väl använda och väldigt vackra bibliotek.

Svensk Biblioteksförening har visat att Kumlas bibliotek används flitigt. I snitt lånas här tio böcker per invånare och år. Samtidigt görs tio besök per invånare och år på Kumlas bibliotek. Även barnen är flitiga låntagare på Kumlas bibliotek. I snitt lånas 25 barnböcker per barn och år på Kumlas bibliotek. Kumlas bibliotek är tveklöst de mest utnyttjade i Örebro län. Inte minst beror detta på en medvetens satsning på att göra biblioteket tillgängligt och möta människor i alla åldrar.

Att ta emot människor på flykt, hjälpa och stötta de mest utsatta och att främja läsning och bildning är ju en av flera bra sammanfattningar på liberalismen. Det är också sammanfattning på gårdagen i Kumla!
 
På bilden är vi i bibliotekets sagorum!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism