För få uppklarade brott - spelplanen för kriminella måste ändras.


Här är en bild från igår hos polisen i Eskilstuna. Där vi diskuterade grova brott och de liv som förstörs i brottslighetens spår. När det gäller dessa brottstyper är personuppklaringen särskilt svår.
 
Under det första halvåret 2013 personuppklarades 110 000 brott, vilket är en minskning med 15 500 brott eller 12 procent jämfört med samma period 2012. Detta enligt färsk statistik från BRÅ.
 
Polisens effektivitet måste öka. Det handlar om teknik, organisation, ledarskap och verktyg som måste vässas. Men det handlar också om att fler måste våga vittna, hela rättskedjan vässas och att mängdbrott med hög uppklarning anmäls och lagförs i större omfattning. Vi måste våga ifrågasätta de omfattande förundersökningsbegränsningarna som innebär att kriminella slipper straff och brottet de facto inte ”klaras upp” eller lagförs. Rabatterna på många brott måste således minska! Detta driver vi på för i Allianssamarbetet.
 
Nedan följer BRÅs egen och min egen analys av dagens färska siffror.
 
Trafikbrott, langningsbrott (olovlig försäljning och olovligt innehav av alkoholdrycker), ringa narkotikabrott och snatteri var de brottstyper som stod för den antalsmässigt största minskningen av de personuppklarade brotten.
För några brottskategorier ökade antalet personuppklarade brott, det gäller bland annat bedrägeribrott och bidragsbrott.
Personuppklaringsprocenten uppgick till 16 procent för samtliga brott, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med första halvåret 2012. Minskningarna i de fyra ovan nämnda brottstyperna (trafikbrott, langningsbrott, ringa narkotikabrott och snatteri) ligger bakom större delen av minskningen av personuppklaringsprocenten.
Det kan tilläggas att personuppklaringsprocenten t.ex. inte har minskat för brott mot liv och hälsa, som främst omfattar misshandel (16,6 procent 2013 mot 16,3 procent 2012).
För misshandel specifikt var personuppklaringsprocenten 17,1 procent första halvåret 2013 och 16,8 procent första halvåret 2012.
Merparten av minskningen i den totala personuppklaringsprocenten kan således förklaras av minskningar i antalet anmälda och personuppklarade brott inom brottstyperna: langningsbrott, trafikbrott, ringa narkotikabrott och snatteri.
 
En fjärdedel av minskningen av de personuppklarade brotten förklaras av att det under perioden som mättes 2012 (och som vi nu jämför med) personuppklarats stora ärenden gällande langning i Kronobergs län. Lärdomen här är att vi alltså skall slå mot storlangare. Ökar uppklarningen och minskar missbruket bland våra ungdomar.
 
Ytterligare cirka en fjärdedel av den totala minskningen består av en nedgång i anmälda och personuppklarade trafikbrott, vilket förklaras av att arbete med trafikbrotten – rätt eller fel - nedprioriterats inom polisen till förmån för andra, mer svåruppklarade brottsområden. Trafikbrott har ju väl ungefär 99 procents personuppklaring.
 
Enligt statistiska prognoser för helåret 2013 kommer personuppklaringsprocenten att
ligga kvar på 16 procent, 1 procentenhet lägre än helåret 2012. De senaste tio åren har personuppklaringsprocenten legat mellan 16 och 18 procent.
 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018