Romregister är vämjeligt, oetiskt och olagligt


Idag publicerar Dagens Nyheter en granskning av ett hemligt register hos polisen över romer i Sverige.

Om uppgifterna stämmer är det oerhört allvarligt. Att registrera människor enbart baserat på etnicitet står i bjärt kontrast till allt vad jag och mitt parti står för.

Det räcker inte med att se till vad som har hänt. Vi måste också belysa det bakomliggande syftet och den tilltänkta praktiska tillämpningen.

Romer är en utsatt grupp i Sverige som diskrimineras och fördomarna mot romer i vårt samhälle är utbredd. Detta är ovärdigt vårt demokratiska välfärdssamhälle, och underminerar allt arbete och de goda krafter som arbetar för romers jämlikhet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Värna den som skapar - inte den som stjäl.

Eleverna har rätt till en likvärdig skola - det är dags att förstatliga skolan!