Säpo och Vänsterpartiet


 
 
Aftonbladet återger uppgifter som, om de är sanna, gör att viktiga frågor måste ställas. Utifrån själva artikeln är det dock omöjligt att kontrollera sanningshalten. Om Säpo i något sammanhang har ägnat sig åt ren åsiktsregistrering är det oacceptabelt. Säkerhetspolisen ska skydda riket mot personer och grupper som förespråkar våld som politisk metod.

Tillsynen över polisen, inklusive Säpo, behöver förbättras oavsett vad som skett i detta fall. Polisorganisationskommittén har nyligen föreslagit att en ny fristående tillsynsmyndighet ska skapas. Den nya myndigheten ska ha befogenhet att bättre kunna granska den verksamhet som Säpo bedriver.

Lena Mellin menar i Aftonbladet att den aktuella personen är betrakta som något av en "udda" figur. Detta är svårt att bedöma, men han har tidigare varit inblandad i annorlunda verksamhet hos annan uppdragsgivare.


 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism