Polisforskning

Sverige behöver mer av egen nationell polisforskning. Mer än det som redan idag görs på olika universitet runt om i landet. Men kampen om forskningsresurser är hård. Ett enkelt sätt att stödja detta vore om polisen själv tillskapade ett forskningsråd för att även därigenom utveckla sin verksamhet. Rådet skulle kunna anslå pengar till olika angelägna forskningsprojekt om en bättre polis.

Kriminalvården har detta. Kronofogden också. Den senare fördelade te x härom dagen anslag till intressanta forskingsprojekt. Projekten handlar bland annat om ungdomars överskuldsättning, skuldsaneringslagen och tvångsförsäljningar av bostadsrätter.

Detta måste regeringen tillse i samband med att vi i närtid kommer att reformera hela den svenska polisutbildningen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism