fredag 15 februari 2013

S duckar i integrationsfrågan


Alla konstruktiva idéer behövs i arbetet med att förbättra integrationen i vårt land. Läs min artikel i Norran.

Inga kommentarer: