onsdag 20 februari 2013

Narkotika förstör liv


Folkpartiet har tillsatt en arbetsgrupp som jag kommer att leda för att se över straffskalorna för vissa typer av brott. Jag vidareutvecklar mitt resonemang i dagens SvD

Inga kommentarer: