Rättssäker verkställighet vid avvisning

Det är oacceptabelt om polisen enbart på grund av utseende stoppar människor på gatan, på tunnelbanan eller i vägtrafiken för att kontrollera t ex identitet. Detta påstås nu av enskilda. Därför måste polisen göra allt för att säkerställa att så inte är fallet. Förtroende för polisen är viktigt. De mest utsatta människorna förtjänar att behandlas med största respekt när de drabbas av t ex ett avslag på en asylansökan.

Det är först och främst Migrationsverkets uppgift att motivera personer som fått avslag i asylprocessen att
återvända självmant. Om en person motsätter sig ett återvändande, eller håller sig gömd, övergår ansvaret till polisen. Den myndighet som oftast genomför utresorna är Kriminalvården.

Polisens egna föreskrifter markerar tydligt att s k inre utlänningskontroll aldrig får ske enbart på grund av en persons utseende, språk eller namn. En inre utlänningskontroll förutsätter en grundad anledning och objektiva omständigheter, till exempel spaningsuppgifter eller annan tillförlitlig information. Kontroll får ske i samband med frihetsberövande, brottsutredning eller trafikkontroll. Det gäller även när personer gör sig skyldiga till ett ordningsbrott samt att åka buss, tåg eller t-bana utan färdbevis. 

Jag debatterade denna svåra fråga i dagens Studio Ett.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval