Huliganism

Det är sannolikt inte svårt att stoppa våldet kring idrotten i allmänhet och kring fotbollen i synnerhet. Frågan är bara hur vi gör det utan att ta död på den passion som finns för så många av oss som älskar fotboll.

Folkpartiet liberalerna ordnade igår ett seminarium där vi tillsammans med fotbollsförbundet, utredare, polis, klubbar, fans, proffstyckare och andre försökte samla ihop diskussionen om vad som behöver göras. Alla var överens om att det är viktigast med det förebyggande långsiktiga arbetet, eftersom det i slutändan måste handla om ett individuellt ansvar för varje person som begår ett lagbrott. Mycket är gjort, men mer finns att göra.

Vi är helt säkra på att det är rimligt att alla klubbar betalar en del av kostnaderna för säkerheten. Det skapar rätt drivkraft att fokusera på säkerhet kring arrangemangen. Men det är viktigt att alla klubbar behandlas lika om man spelar i två högsta divisionerna. Elitklubb är frågan. Inte om delar av varumärket är ett bolag eller inte.
Dessutom menar vi att det böra införas en möjlighet till anmälningsplikt för personer som är kända och dömda huliganer. Det finns givna fördelar om personer som inte får närvara på en arena under matchtid måste infinna sig hos polis en bra bit därifrån samtidigt som matchen spelas?
I regeringens arbete för tryggare idrottsarenor har FP några ytterligare några stenar som vi just nu vänder på.
Det gäller frågan om personliga biljetter. Hur mycket säkrare blir det om alla biljetter bär köparens namn? Eller i alla fall för ståplats. De verkar ju vara klart vanligast med Våld/brott på de supporterdedikerade sektionerna på våra arenor.
Vi bör titta närmare på Köpenhamnslaget Bröndby IF:s modell – fingeravtryck i 48 timmar. Fingeravtrycken kopplas till biljetten, men raderas efter 48 timmar. Personer som missköter sig kan lätt nekas köpa biljett nästa gång, då just dessas fingeravtryck identifieras och blockeras för ett antal matcher. Är troligen ok med Datainspektionen om det inte handlar om ett strukturerat material.

Fotoidentifiering måste övervägas. Ska portade personer fotograferas? Ska bilderna finnas att tillgå för personalen vid entrén? Är detta görligt rent logistiskt?
Alko- och drogtester för att få komma in på arenan. Detta vid misstanke om påverkan. Hur ska berusade personer hanteras och vilken nivå accepterar vi? Hur ska narkotika hållas från arenan?

Vad skulle det innebära om man inte tillät personer på 20 år eller yngre tillträde till hela ståplatsläktaren? Vi vet att många unga som annars skall ha cykelhjälm här utsätts för en miljö som är rätt mycket farligare och olämpligare än vad det är med en genomsnittlig cykeltur för en 14-åring.

Kan fotboja för dömda huliganer vara ett sätt att enklare och med mindre integritetskränkning för den enskilda hålla arenorna fria från dessa personers närvaro?

Ja frågorna är många. Några svar är givna, men de flesta är svåra att svara enkelt på.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018