Brottoffren i fokus

Det är utmärkt att EU- kommissionen nu lägger ett förslag om brottsoffer som ger en miniminivå av rättigheter, av stöd och skydd runt om i Europa. Hittills har fokus på harmoniseringen på EU-nivå legat rätt mycket på ökat polissamarbete och grunderna för att kunna verkställa processuella tvångsmedel, vilket givetvis både är viktigt och nödvändigt. Men brottsoffrens rättigheter spretar rejält i de olika länderna i Europa så det är glädjande att EU nu tänker lagstifta om brottsoffrens rättigheter. Rättigheterna som slås fast i förslaget handlar om att brottsoffer ska behandlas med respekt, att polis och åklagare utbildas på området, att brottsoffer informeras om sina rättigheter och erbjuds stöd. Man ser särskilt till extra utsatta brottsoffer, med funktionshinder eller som är underåriga. Förslagen kan givetvis vid en första åsyn verka självklara. Men just på grund av att de faktiskt inte är det överallt så är det så viktigt att EU nu sätter ner foten och sätter brottsoffret allt mer i centrum. Arbetet är en konsekvens av att det s k Stockholmsprogrammet togs fram under det senaste svenska ordförandeskapet i EU.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018