Viktiga förstärkningar av våra socialförsäkringar

Socialförsäkringar är viktiga för människor. De är centrala i ett liberalt samhällsbygge.

De reformer som vi genomförde efter att Alliansen fått stöd i valet 2006 var både viktiga och riktiga. På tok för många människor skickades bort i passivitet och utanförskap. Rätten att vara sjukskriven vägde betydligt tyngre än en skyldighet att försöka bidra så gott man kunde - trots sina problem.

Nu genomför vi förändringar i ramarna på gällande ordning. Fler skall kunna känna trygghet, färre skall behöva oroa sig över sin ekonomi. Den som genomför reformer riskerar alltid att behöva justera i efterhand. Det är det vi gör nu.

Att folk skall bli friskare är fortfarande en jätteutmaning. Ersättningar ska ju helst bara vara kortsiktiga lösningar i väntan på egenförsörjning. Där delar fler ansvar. Inte minst vårdgivare och människor själva. Det senare gäller ju inte alla, men övervikt, rökning och annat som driver sjukdom kan alla som vill påverka.

De viktigast igårdagens förslag från Alliansen var:

• Ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.

• De som har haft tidsbegränsad förtidspension och saknar sjukpenninggrundande inkomst – ”de nollklassade” – kan inte få sjukpenning oavsett hur sjuka de är. Därför föreslås en särskild ersättning för dem. Utöver denna nya ersättning ska de också kunna erhålla ett bostadsstöd.

• Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska kunna ge utökat stöd under sjukskrivningen, redan efter ett år. Detta minskar risken att människor faller mellan stolarna.

Sammantaget bedöms detta vara förbättringar för att sjukförsäkringen ska fungera i enlighet med reformens ambitioner.

Kommentarer

Syndare sa…
Hej . Tyvärr måste jag meddela att efter den föreslagna förändringen ramlar en grupp FORTFARANDE mellan stolarna.
Jag talar om de som utförsäkras efter sin tidsbegränsade sjukersättning.
I praktiken skulle förslaget innebära ca 4000 kr ut per månad. Som du förstår skulle det vara mycket svårt för att inte säga omöjligt att överleva på denna summa. Följden blir alltså att dessa människor får ansöka om bostadsstöd samt förmodligen även socialbidrag UPP till existensminimum.
Alltså :Istället för att administrera ett bidrag till denna grupp- socialbidrag tillkommer den dubbla eller tredubbla administrationsbördan för att fördela; sjukpenning i särskilda fall, bostöd samt socialbidrag.

Summan av kardemumman är fortfarande densamma för de utförsäkrade- det vill säga existensminimum!

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018