Olämpligt med internet på rättspsykiatriska kliniker

Att en person som döms till rättspsykiatrisk vård för övergrepp mot barn automatiskt omfattas av mildare permissionsregler och restriktioner än dömda för andra brott är synnerligen olämpligt. Det gäller inte minst tillgång till datorer för människor som ägnar sig åt till exempel förföljelse eller övergrepp på barn. Aftonbladet återger ett fall i dagens tidning som aktualiserar problemet. Personer dömda till rättspsykiatrisk vård bör rimligen inte ha oinskränkt tillgång till internetuppkopplade datorer om det inte finns synnerligen goda skäl och kan motiveras i det enskilda fallet. De kan ha det, men det skall absolut inte vara en rättighet. Det är mångdubbelt mycket svårare att kontrollera en persons identitet eller uppsåt i ett nätforum för unga än vad det är i verkliga livet.

Kommentarer

Jag skrev om detta till Per-Anders Sunesson på Socialstyrelsen. Han frånsäger sig ansvar för sitt beslut och hävdar att hans medarbetare bara "redogjort för gällande lagstiftning som är beslutad inte av mig eller Socialstyrelsen utan av Sveriges riksdag". De är ju inte kloka. Jag är glad att se att deras tolkningar inte stämmer med Folkpartiets uppfattning. Det blir ju lite meningslöst att låsa in dessa fall om de tillåtas härja fritt i samhället via internet.

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018