Tränare vi inte litar på?

De flesta svenska idrottsledare och tränare för våra unga är hjältar. De lägger ner tid och kraft för att ge unga människor chanser till ett livslångt idrottsintresse. Inte sällan som en motkraft till alla de destruktiva krafter som annars lätt kan bli alternativ ledstjärna för unga. Dessa hjältars insatser är också en förutsättning för framtida elitsatsningar när barnen blivit äldre.

Det en av våra största idrottsstjärnor genom tiderna, Patrik Sjöberg, idag berättat om ger en annan bild. Bland alla dessa hjälter finns det i undantagsfall personer med också andra syften än att leda och träna. En ytterst liten minoritet, ett litet fåtal, som dock kan göra ofattbar skada med tanke på den beroendeställning barnen står i.

Riksidrottsförbundet har drivit på för möjligheten att med lagligt stöd kunna begära utdrag ur belastningsregistret för ungdomstränare/-ledare. Detta bör övervägas. Regleringen bör kunna vara sådan att det endast gäller relevanta ”belastningar”. Vidare bör det övervägas om vissa preskriptionstider också skall kunna förändras.

RF gör redan idag insatser för att förebygga dessa tragedier där barn utnyttjas. Det är det viktigaste eftersom möjligheten till registerutdrag endast kan vara del av insatserna för att alla barn - och deras föräldrar - skall kunna känna sig trygga när deras barn ägnar sig åt idrott.

Kommentarer

Anonym sa…
Jag tror att du behöver kompletera med att se även kvinnor som potentiella förövare. Många jag känner, inkl. mig själv, har erfarenhet av endast kvinnor som utnyttjat oss i främst tonåren. Men nu vet jag att politiker är populister och då är det inte allt som kommer fram via er utan det som är medialt PK.
Ledsen. Klart detta inte bara gäller tragiska män, utan även kvinnor.

JP

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018