Pröva gärna cannabis.....som preparat på Läkemedelsverket

Jag får en del frågor om cannabis som ett eventuellt läkemedel.

Det finns flera narkotiska preparat som är godkända för medicinskt bruk. Det har jag inte några principiella invändningar emot. Det är Läkemedelsverket som tar ställning till vilka läkemedel som kan godkännas, utifrån de lagar som finns. Om något läkemedelsföretag vill lansera ett cannabispreparat måste det passera genom Läkemedelsverkets kontroll. Preparatet måste ha en välbevisad effekt och läkemedelsföretaget måste även ha gjort stora studier för att leta efter biverkningar. De ska också kunna visa att preparatet tillför något nytt jämfört med preparat som redan finns på marknaden. Naturligtvis blir preparatet bara tillgängligt för den som har fått det utskrivet av läkare.

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Vad-ar-ett-lakemedel/Narkotikaklassade-lakemedel/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018