Höjt straff för sexköp viktig markering

I Sverige är det sedan tio år tillbaka olagligt att köpa sex. Kriminaliseringen av sexköp är ett viktigt verktyg i kampen mot prostitution tillsammans med insatser som ökat skydd för utsatta, stärkt förebyggande arbete, bättre kvalitet i rättsväsendet och ökad internationell samverkan.

Idag klubbas i riksdagen en lagrådsremiss med förslag om att höja maxstraffet för sexköp från sex till tolv månaders fängelse. Anledningen till höjningen är att anpassa straffskalan så att den står i proportion till brottet vid allvarliga förseelser. Domstolarna måste kunna nyansera en dom så att försvårande omständigheter som exempelvis om offret utsatts för människohandel eller har ett psykiskt funktionshinder på ett adekvat sätt vägs in i domen.

Jag utvecklar min syn på sexköpslagstiftningen tillsammans med Bonnie Bernström, ordförande för Liberala Kvinnor, på debattsidan Newsmill.

Kommentarer

dopad sa…
höjt straff slår direkt mot utsatta.

en av de grupper i samhället som du totalt saknar kunskap om är människor som inte riktigt passar in, de kan ha psykiska problem, väldigt ofta problem med att hantera impulser.
oftast beror det på en jävlig barndom i kombination med känslighet för stress. det har lett till att man som vuxen har otroligt svårt och hantera stress på ett eller annat sätt.

denna grupp klarar inte av de höga trösklarna för att fungera bra i samhället, de klarar inte av att sköta ett jobb. inte helt ovanligt att de ställer till det ordentligt för sig, kanske hamnar hos kronofogden mm.

personen i denna grupp kämpar ibland för sitt liv, ofta använder man droger för att dämpa ångest, en ångest som beror på allt jävulskap man varit med om.

för att lyckas tjäna lite extra pengar behöver personer i denna grupp ta riktiga skitjobb eller bli kriminella.

staten för ett krig mot gruppen. man sätter inte en kula direkt i skallen men däremot brukar en del spendera mycket tid i fängelse, de bor dåligt, kanske inte ens har egen lägenhet. ständigt en kamp om att lyckas få ihop tillräckligt med pengar. staten har de haft MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅNGA fajter med.

Du hör till dem som går i spetsen för att slå ut de allra svagaste från samhället

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018