Överflödigt att reglera LObbyismen

I slutet av förra året gick Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan ut i media och krävde lagstiftning mot dold lobbying. Upprinnelsen till utspelet är delvis ryktet om att konsulter på PR-företaget Prime fått i uppdrag att bidra till en ompositionering högerut av det socialdemokratiska partiet.

Jag anser inte att det idag finns ett skriande behov av särskild lagstiftning. Att vara förtroendevald handlar i grund och botten om att kunna upprätthålla väljarnas förtroende och visa gott omdöme och integritet. Att i lagtext reglera alla aspekter av ledamöternas arbete vore inte rimligt.

Det vore inte heller önskvärt att slå in på en väg där man för register över vilka organisationer och personer som har kontakt med riksdagens ledamöter. Detta riskerar att göra demokratin mer sluten och skulle innebära en omfattande registrering av helt vanliga intresseföreningar och organisationer. Det är också omöjligt att dra en objektiv gräns för vad som är lobbying och vad som är vanliga kontakter mellan väljare och valda.

Att det ibland kan finnas ett behov av tydlighet inom Socialdemokratin om vem som företräder vad är uppenbart. Däremot så är nu tiden förbi när gränsen mellan var socialdemokratin slutade och var staten började var oklar. Att lösa interna partipolitiska problem med lagstiftning är inte rätt väg att gå.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018