Personlig och privat

Det var tänkt att ha jag skulle ha ett litet bloggupphåll tills början av augusti, men alltid är det något som verkligen måste kommenteras.

Jag är gärna personlig i mitt politiska arbete. Det präglas ofta av det jag upplever i min egen närhet eller hos de människor jag har förmånen att möta. Däremot försöker jag undvika att vara alltför privat. Det lyckas inte alltid, till exempel idag.

Tidningen Nerikes Allehanda redovisar idag det faktum att jag och Pernilla, som privatpersoner/konsumenter, och ett av oss anlitat företag har olika uppfattning om huruvida en tjänst vi köpt av företaget utförts fackmannamässigt - eller inte.

Vi köpte för ett drygt år sedan ett hus för vår familj att bo i. Huset var i behov av omfattande renoveringar som utförts av ett flertal företag.

I samband med att renoveringen var färdigt gjordes som brukligt en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningsmannen gjorde flera anmärkningar på brister i den av företaget utförda tjänst vilka dokumenterades i protokollet. Därtill har två sakkunnighetsutlåtanden inhämtats vad gäller speciella arbeten på fastigheten. Av dessa dokument framgår att arbetet som utförts av ett av företagen inte i alla delar är fackmannamässigt. Tills de dokumenterade bristerna åtgärdats fullt ut har vi fått rådet att innehålla slutbetalningen. Denna rätt framgår också av konsumenttjänstlagen.

Det aktuella företaget har redovisat att det inte tycker att det föreligger några felaktigheter i sitt utförda arbete och har trots besiktningsmannens bedömning och övriga sakkunnigutlåtanden valt att lämna några av sina, enligt oss felaktiga, fakturor till kronofogdemyndigheten. Vi har i enlighet med besiktningsmannens rekommendation bestridit dessa med hänvisning till fel i tjänsten. Företaget har nu begärt att ärendet skall överlämnas till tingsrätt för en rättslig prövning och kommer nu att föreläggas att utveckla sin talan och argumentera varför det anser att dessa fakturor ändå ska betalas.

Tyvärr förekommer det att hantverkstjänster inte utförs fackmannamässigt. Vi är inte de första konsumenter som drabbas. Jag och Pernilla har på goda rättsliga grunder tillvaratagit våra rättigheter som konsumenter. Vi inser att företaget är av en motsatt uppfattning. Vi beklagar att denna tvist uppstått, men vill, orkar och tänker se till att våra rättigheter tas tillvara. Ingen hade varit gladare än vi om arbetet i vårt hus varit korrekt utfört i alla delar.

Att Nerikes Allehanda väljer att uppmärksamma vårt privata liv räknade vi med när vi valde att tillvarata våra rättigheter. Det är dock förvånande att en liberal tidning anser att konsumenter som inte är nöjda med en utförd tjänst eller köpt vara ska insinueras vara i ett s.k. ”blåsväder”. Att inte betala för en konsumenttjänst förrän den är fackmannamässigt utförd och godkänd av en oberoende besiktningsman är i Sverige en lagstadgad rättighet.

Kommentarer

Visst är det jobbigt när man måste kämpa för sånt som borde vara självklarheter. Borde vara i hantverkarens intresse att få nöjda kunder. Men här kommer en liten bild att trösta sig med:

http://magnusekholm.com/lindstrom1234.jpg

Lev väl!
Anonym sa…
Na har väl inte så mycket annat att skriva om i dessa semestertider. Det är bra att ni står på er och lycka till i tinget.
Jag backar upp dig fullt ut, håller med de andra i dessa inlägg om Na´s frammarsch, dom bör ju ha annat att rapportera om..
Det är bra att företagets namn kommer ut för då vet man ju vilka man inte ska anlita, sådant här sprider sig, när massa oseriösa hantverkare håller på så här !!!
Kör hårt, och behöver du ett till utlåtande om det skulle röra min bransch så slå en signal!!!
Lycka till nu

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018