Polisen drar på stålhandsken

Idag sjösätter vi den nya polisorganisationen mot den grova organiserade brottsligheten. På nationell nivå inrättas Samverkansrådet och Operativa rådet. Här finns företrädare för polisen och andra samverkande myndigheter gemensamt kraftsamlade. Samverkansrådet beslutar om den strategiska inriktningen för insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Operativa rådet fattar beslut om användandet av aktionsgrupper i enskilda ärenden och andra operativa insatser.

Ett nationellt underrättelsecentrum har till uppgift att analysera underrättelser från alla de samverkande myndigheterna. För de operativa insatserna finns särskilda aktionsgrupper vid Rikskriminalpolisen och vid Polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Östergötlands län, Örebro län, Uppsala län, Västerbottens län och Västernorrlands län.

Det finns en del som talar för att vi skulle ha kunnat organisera detta arbete mer centralt. Risken är nu att vi får ytterligare ett energiläckage i en redan alltför splittrad polisorganisation i Sverige. T ex finns inte EBM starkt företrädda i Örebro län. Vilket är negativ med tanke på att fokus allt mer är inrikta verksamheten på att slå till mot pengarna hos de grovt kriminella. Självklart blir det justeringar när vi väl lyckats ena oss om hur vi går vidare med en nationell polis.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018