Ungdomsbrottskommission

Vi kan inte bara bygga nya fängelser. En aktivistisk socialpolitik är alltid det mest effektiva sättet att minska mänsklig olycka i allmänhet och brottslighet i synnerhet.

Det gäller dock att börja tidigt. Orsaken till ungas kriminalitet är mången. På ett seminarium idag, arrangerat av Polisförbundet, lyfte moderatorn fram psykiska problem som en orsak. Det kan säkert gälla vissa fall när det gäller unga. Jag tror dock att det handlar mer om social miljö och socialt arv. När jag till exempel nyligen träffade delar av socialtjänstens ledning i Rosengård så lyfte ingen företrädare där fram att barnen och ungdomarna som går ner sig i brottslighet skulle vara psykiskt störda eller avvikande. Däremot vittnade man om det social utanförskapet, misären och bristen på aktivt föräldraansvar. Fritid och frustration hade ersatt framtidstro. Polisens insatser ansågs för få och för långt ifrån ungdomarnas vardag. Nu är detta på gång att bli bättre också i Rosengård.

För att minska brottsligheten måste verktygslådan, behörigheter, sekretessregler och ansvar förändras på en rad punkter. Polisen måste kunna klara ut fler brott i grunden. Insatser av skarp karaktär måste kunna sättas in tidigare av socialtjänsten - gärna i samverkan. Handling och konsekvens måste kopplas samman. Signalen till unga på glid måste vara kristalklar. Det brott du begått är allvarligt; för dig själv, ditt offer och för framtiden. Samhället tänker inte passivt titta på. Din rätt till konsekvens och därmed stöd är viktigare än din förälders rätt att säga nej.

Regeringen har tillsatt en statlig utredning för att minska nyrekryteringen till kriminella grupperingar. Det är bra. Men det behövs ett breddat och fördjupat mandat. Fler unga måste - oavsett eventuella gängtillhörigheter i framtiden - kunna få möta adekvata konsekvenser tidigt om de hamnar i brottslighet. Få förändringar kan minska mänskligt lidande i motsvarande omfattning och dessutom spara miljarder i framtida kostnader.

Med anledning av dagens verklighet och Riksrevisionens rapport nyligen, om myndigheternas brister i handläggningen av ungas brottslighet, krävs det en särskild kommission för att lösa ut dagens brister på myndighetssidan.

Kommentarer

Maria sa…
Polisens arbete i Rosengård tycker jag har varit bra, trots nattens oroligheter..

När det kommer till andra delar av landet så måste i af polisen komma till plats när något sker..
Har helgens bravader i hem "byn" i färskt minne...

Keep up the good work, Johan!!

mvh/Maria

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018