Mörkrets profeter och medborgarskapet


Jag blev nyligen intervjuad om hur jag ser på hur vi ska hantera frågor om personer som med relativt hög sannolikhet kan bedömas vara inblandade i terrorverksamhet.

Moderaternas migrationstalesperson, Johan Forssell, sa nyligen att Sverige inte bör ”stänga dörren för” möjligheten att dra in medborgarskapet för vissa IS-krigare, t ex de som har dubbla medborgarskap. 

– Vad tycker du om förslaget? 

Ytterst tveksamt. Medborgarskap bör fortsatt vara definitiva om underlaget varit korrekt. Rimligare att se till att det i så fall är svårare att bli medborgare genom skärpt syn på ”skötsamhet”. Den som efter en korrekt process erhåller medborgarskap, men därefter ägnar sig åt grov kriminalitet, den personen ska dömas i Sverige, som andra svenska medborgare.

En statlig utredning 2006 utredde frågan om ”Omprövning av medborgarskap” (SOU 2006:2) och noterade att ” den ökade risk för statslöshet som en återkallelsemöjlighet skulle medföra numera är mindre än tidigare eftersom Sverige och flera andra länder nu till skillnad från tidigare tillåter dubbelt medborgarskap”. 

 – Hur ser du på det?

Rimligt resonemang. Att någon på felaktig grund, te x förfalskade dokument eller bedrägeri på annat sätt, erhåller medborgarskap är annat än att en medborgare börjar begå brott.

Det har lagts fram många olika förslag om att försöka förhindra och/eller i efterhand straffa så kallade ”jihadresenärer”, t ex att dra in deras pass, övervakning vid hemkomst mm. Många av dessa innebär alltså något ingrepp i den personliga friheten. 

– Anser du att detta kan vara motiverat? Om ja, under vilka villkor? 

Ja. Människor i Sverige kan i stort sett resa vart de vill i världen. Den som reser till just kända terroristtillhåll bör kunna uppmanas att motivera det. Typ att hen jobbat åt läkare utan gränser eller träffat släktingar. Annars får hen finna sig att det kan finnas en misstanke om att hen tränats för att med terror mörda människor i Sverige. Då kan man tvingas lämna passet till polisen

– Vilken form av rättslig prövning bör tillämpas, i de fall det inte handlar om att binda personer vid specifika brott utan handlar om sådana här förfaranden?

Inte märkligare än att vi faktiskt inte tillåter att alla som söker asyl, men egentligen har skyddsskäl får det, pga att Säkerhetspolisen sätter stopp utan offentliga rättslig prövning. Vår demokrati har inte bara en rättighet att skydda sig, utan en direkt skyldighet. Inte rättssäkert såsom i en perfekt värld, men nu är ju just världen tyvärr inte perfekt.
– Ge gärna en avslutande, fri kommentar på ämnet.

 

Det är bra att Liberalerna tillslut tydligt orkat ta ställning för en rättssäker och effektiv verkställighet av avvisningsbeslut. Ska vi kunna hjälpa många, så måste den som får avslag faktiskt återvända. Vi ska hjälpa många i Sverige, men tyvärr kan vi inte hjälpa alla genom att de kommer hit. När vi måste prioritera så kan vi rimligen inte börja med extremister som vill störta  vår demokrati. De kan ju med fördel söka asyl i en diktatur.

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism