Alliansregeringen lämnade efter sig ett Sverige med god ekonomi, med reformer som gynnade jobb och sysselsättningen. Reformer som fick Sverige att växa och välfärden att förbättras. Ett Sverige som stod sig väl i den globala konkurrensen.

Den budgeten som den röd-grön regeringen presenterade och som föll i veckan skulle för Sverige del inneburit en kraftig inbromsning av ekonomin i Sverige. Färre i jobb och minskad tillväxt. En återgång till utbyggda bidrag och kraftigt höjda skatter på arbete och företagande. Det är helt fel väg att gå om vi vill att Sverige ska bli vinnare i den globaliserade värld vi lever i.

Nu stundar ett nyval. Den röd-gröna regeringen har inte bara visat att den inte klarar av att hålla ihop regeringsmakten; att den inte lyckas få igenom sin politik. Den har också visat vilken politik den vill föra - en politik som skulle medföra sämre tillväxt, färre i jobb, med minskad konkurrenskraft som följd. Och i slutändan en försämrad välfärd.

Slutsatsen av globaliseringen och våra utmaningar måste istället bli att vi stärker Sveriges internationella konkurrenskraft. Ingen uppgift är viktigare för Sveriges riksdag under kommande år. Vår välfärd och vår trygghet vilar på att företag startas, utvecklas och växer i Sverige. Bara så lägger vi en fortsatt grund för vår gemensamma välfärd. Vi måste därför värna alla jobb i Sverige genom att fortsätta göra det billigare att anställa så att fler kan betala skatt. Det måste bli lättare att starta och driva företag. Arbetsrätten behöver moderniseras såsom progressiva fackföreningar de facto varit beredda att göra under en längre tid. Tryggheten till morgondagens jobb ligger inte i lagen om anställningsskydd utan i att vi som individer har tillgång till mer av ett livslångt lärande. Vi behöver uppmuntra investeringar från så väl stat, företag och privatpersoner. Dessa reformer tillsammans med en rad andra kommer bygga Sverige starkt och konkurrenskraftigt i en globaliserad värld.
 
Jag skrev om just detta i Nerikes Allehanda i onsdags.

  

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Vivalla och böneutrop

Antisemitism