Fler barn utnyttjas på nätet

Idag kunde man höra på SR Ekot hur antalet anmälda brott vad gäller utnyttjande av barn för sexuell posering ökar kraftigt. Mellan 2009 och 2013 ökade anmälningarna med över 400 procent. Ökningen fortsätter även i år. Redan i juli överskreds 2013 års siffror.

Samtidigt är den nattsvarta sanningen den att mörkertalet är mycket stort eftersom så få vågar anmäla den här typen av brott. Man vågar knappt tänka tanken hur många barn som egentligen blir utnyttjade varje dag.
Folkpartiet har varit drivande i arbetet mot grooming och skärpt lagstiftning, där nätpedofiler som kontaktar barn i sexuellt syfte kan dömas hårdare enligt den nya groominglagen. Grooming innebär att någon förbereder för ett övergrepp. I de flesta fall handlar det om män som söker kontakt med unga flickor. Kontakten kan sökas via chatforum på Internet eller genom kontaktannonser för att sedan successivt odla en relation som är avsedd att leda till en träff i sexuellt syfte.
Det måste vara en prioriterad fråga att skydda våra barn och unga mot sexuella övergrepp och exploatering. Vi måste ha en spetsig och välfungerande lagstiftning med hårda straff mot de perversa typer som förgriper sig på barn.

Men vi kan inte förändra världen bara genom lagar. Det är viktigt att samhället tydligt markerar vad som är okej och inte. För att skydda barn på Internet är det givetvis viktigt att föräldrar har koll på att barnen inte hamnar i svårigheter. Vi behöver också mer information. Många barn som utsätts för kränkande saker på Internet vet inte om att det kan vara ett brott. Därför är det viktigt med mer information till barn och föräldrar om detta och att polisanmäla händelserna. Internet är en murbräcka för kommunikation och öppenhet, men också här ser vi hur perversa typer är beredda att skada andra.
Andra förslag för att öka vuxennärvaron på nätet är att fritidsledare kan patrullera på internet. Också polisen kanske kunde vara synlig inom olika chatforum. Detta är värt att titta närmare på. Det är också så att andra europeiska länder använder sig av striktare kontroll över barnens surfande än vad vi gör i Sverige. Här finns också erfarenheter och diskussioner som är värda att ta del av.
Läs mer här om mina tidigare blogginlägg på ämnet.
Svårare för perversa typer på nätet.
Nätbrott.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval