Öppenhet har bidragit till Sveriges framgång


Är i en het debatt om invandring i mitt hemlän Örebro. Jag står fast vid att invandring gagnar Sverige. Däremot har Sverige - under en lång tid haft en integrationspolitik som i mångt och mycket saknat jobbfokus. Alliansregeringen arbetar oförtrutet med att lägga om hela den svenska integrationspolitiken. Mycket har gjort men mycket mer måste göras. Härnedan hittar ni mitt svar på Ulf Nilssons artikel i NA den 3/1.


Jag är stolt över Sverige. Ett land som i de flesta internationella mätningar kommer fram som det land som kanske är världens bästa att födas, leva och åldras i. Inte alltid, men för de allra flesta människor. I Sverige ger vi begreppet livschanser ett reellt innehåll.

En faktor bakom Sveriges framgång ligger i vår öppenhet mot omvärlden. En del av detta är en begränsad men hygglig öppenhet för migrationsströmmar. Människor som invandrat till vårt land är således med och bidrar till svensk tillväxt och välfärd. Invandring består av arbetskrafts-, anhörig- och flyktinginvandring. Jag vet inte om Ulf Nilsson är emot all inflyttning till Sverige, men det verkar som han är mest emot människor som flyr från till exempel krig.

En felaktig siffra blir sällan mer sann för att den upprepas. När Nilsson lutar sig mot professor Ekberg för sina påståenden om invandringens kostnader har han fortsatt fel.

Ekbergs studie, ESO-rapport (2009:3), visar att det som kostar inte är invandring i sig, utan dålig integration på arbetsmarknaden. När sysselsättningen är god är invandrare nettobetalare till den offentliga ekonomin. Ovanpå detta kommer den tillväxt som skapas hos privata företagare. Det är därför regeringen lägger om hela integrationspolitiken. Den första kontakten med en svensk myndighet ska inte vara socialkontoret utan Arbetsförmedlingen. Antalet sysselsatta invandrare har också ökat med nästan 25 000 det senaste året trots en just nu svår arbetsmarknad.

Som liberal försvarar jag en human flyktingpolitik. Att ta emot flyktingar, kostar så klart på kort sikt. Flyktingar från Ungern, Chile eller Iran har först kostat och sedan kunnat bidra till Sverige. Med en förbättrad integration kan vi göra vägen till jobb kortare.

Till sist en tillbakablick. När folkmordet begicks i det forna Jugoslavien för bara tjugo år sedan ropade vissa att vi skulle stänga gränserna. Den borgerliga regeringen stod dock upp för asylrätten, och enbart från Bosnien kom då över 60 000 flyktingar. Vi kan inte - och ska inte - hjälpa alla människor på flykt, men vi kan dock hjälpa några. Så tänkte jag då och så tänker jag i dag.

Under de två decennier som gått sedan dess har Sverige haft en bättre välståndsutveckling än årtiondena dessförinnan. Det går också att jämföra med andra länder i Europa som tagit ett mindre internationellt ansvar för mänskliga rättigheter. Jämfört med dessa har vi också stått oss bättre.

Verkligheten är mer komplex än vad Ulf Nilsson vill göra gällande.

Johan Pehrson
Riksdagsledamot (FP) Örebro län

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Större partier måste ta ett större ansvar

Antisemitism

Liberalt vägval