Idrott är också kultur. Inte våld.

Frågan om vem som ska betala för omfattande merkostnader vid kommersiella evenemang är svårknäckt. Företag, föreningar och organisationer som drar samma mängder av människor som tillåts konsumera alkohol och där kontrollen av detta eller andra droger är bristfällig, skapar förutsättningar för våld.

Inte minst vid fotbolls- eller ishockeymatcher finns det en liten klick personer som ägnar sig åt våld - inte sällan under drogpåverkan.

Björn Erikssons förslag, som presenterades igår, är i stora delar välgenomtänkt.

Det är t ex bra att han vill att alla elitklubbar ska behandlas lika. Det är dock tveksamt att klubbarna inte sk behöva bära något eget ansvar alls för polisiära extrakostnader. Verksamheten är i eget tycke i alla fall allt annat än ideell, utan extremt professionell och de facto kommersiell.

Många måste göra sitt för att minska våldet, men klubbarna är nyckeln genom sina möjligheter att bestämma över medlemskapet, tillträdet och kringverksamheten. Klubbar som gör maximalt ska betala lite, de som inte fyller kraven får betala mer. Allt enligt en enkel trappa. Hårt arbete ska löna sig inte bara på planen utan också när det gäller säkerheten.

Detta belyste jag i följande kommentarer som återgavs i vissa medier igår.

"-När det gäller registret beror mycket på hur det utformas och vilken chans en person har att komma ur det. Men det är bra om det införs ett kraftfullt tillträdesförbud för personer som är kända för att ägna sig åt våld på arenorna.

-Det är också helt centralt att man likställer föreningarna så att det inte spelar roll vilken form verksamheten bedrivs i. Om man talar fotboll så är alla lag i allsvenskan i dag professionella verksamheter, säger Johan Pehrson som dock tillägger att han kan tänka sig någon form av avgift för klubbarna som skulle variera beroende på hur mycket de lägger ner på säkerhet och förebyggande arbete.

-Och tar man bort kostnaderna för idrottsklubbarna så måste man också ta bort den för annan verksamhet som i huvudsak är kommersiell och där det förekommer alkohol, till exempel hårdrockgalor. Både hårdrock och fotboll är kultur och då känns det inte bra att de behandlas olika."

Här kommenterar jag i SVT Östnytt.

Här presenterar Björn Eriksson sitt förslag.
Här skriver Svenska Dagbladet om förslaget.
Här skriver Aftonbladet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Lagring av trafikdata och bötesbrott

Synnerligen grovt vapenbrott. Fem automatkarbiner.

Jag kandiderar till Riksdagen 2018